Information till mäklare

Här finner du grundläggande information om föreningen. Om du behöver ytterligare information ber vi dig kontakta styrelsen via e-post: info@gnejsen2.se.

Skriftlig kommunikation till styrelsen sker till:

Brf Gnejsen 2
Lundagatan 50
117 27 STOCKHOLM

FAKTA, ANTAL LÄGENHETER M.M

 • Föreningen är en äkta bostadsrättsförening.
 • Föreningen äger marken.
 • Föreningen består av tre hus fördelat på två fastigheter:
  Gnejsen 2. Lundagatan 46 – 52. Byggår 1932.
  Gnejsen 6, Lundagatan 48 A&B. Byggår 1936.
 • Totalt består föreningen av 169 lägenheter varav 4 upplåts med hyresrätt.  Under 2019 har en hyresrätt ombildats till bostadsrätt och en lokal gjorts om till 2 bostadsrätter.
 • Föreningen har 15 lokaler.
 • Juridiska personer godkänns inte som medlemmar.
 • I föreningens lokaler bedrivs verksamheter som omfattar bland annat väskaffär/verkstad, krukmakeri, annan konstverksamhet och kontorsverksamhet.

DELAT ÄGANDE

Delat ägande är tillåtet om minsta ägarandel är 10% eller större.

BREDBAND / NÄTVERK

Alla lägenheter är anslutna till fibernät via Ownit med hastigheten 1000/1000 Mbit/s. En obligatorisk tilläggsavgift på 100 kr läggs på månadsavgiften för tjänsten.

TV

Föreningen är ansluten till kabelnät med Comhem som leverantör och deras basutbud för TV ingår i avgiften.

VATTEN & VÄRME

Kostnad för vatten och värme ingår i avgiften.

GEMENSAM EL

Föreningen har ett gemensamt elavtal för alla boende och lokaler i husen. I korthet betyder det att föreningen står för alla elabonnemang och varje lägenhet/lokal betalar för den egna förbrukningen. När nya lägenhetsinnehavare/hyresgäster flyttar in behöver man inte göra en flyttanmälan till elnätsbolag utan ansluts automatiskt till föreningens elavtal. I och med att föreningen köper in el till alla lägenheter/lokaler får vi ett mycket förmånligt elpris.

Medlemmar debiteras en fast avgift på 75 kr/månad som betalas kvartalsvis i förskott och en rörlig kostnad (själva elförbrukningen) som betalas kvartalsvis i efterskott. Kostnaden läggs på samma avi som avgiften/hyran.
Exempel: i januari skickas avi för förbrukad el i september, oktober och november samt fast avgift (75 kr/månad) för januari, februari och mars.

CYKELRUM

Cykelrum finns i källaren i hus 50-52. Det finns även en cykelparkering under tak bakom hus 50-52.

BARNVAGNSRUM

Barnvagnsrum finns i källaren i hus 50-52, ytterligare ett barnvagnsrum finns i källaren i hus 46-48.

FIXAR-RUM

Fixar-rum finns i källaren i hus 46-48.

FÖRENINGSLOKAL

Medlemmar kan hyra en föreningslokal för ca 30 personer, som finns i källaren i hus 50-52.

FÖRRÅD

Till varje lägenhet hör ett förråd.

TVÄTTSTUGA

Tvättstuga finns i varje hus. En grovtvättstuga finns i hus 50-52. En drop-in tvättstuga finns i hus 46-48.

MILJÖSTATION

Miljöstation finns i källaren i hus 46-48. I miljöstationen kan man slänga glas, plast, kartong, elektronik, tidningar med mera (ej vitvaror, byggavfall, möbler och kemiskt avfall).

HUSHÅLLSSOPOR

Hushållssopor kastas i sophusen som finns placerade utanför bommen bakom hus 46-48.

GARAGE

Det finns inget garage eller parkeringsplatser i föreningen. För boendeparkering hänvisas till: https://www.stockholmparkering.se/Pages/Hem.aspx

OMBYGGNATION/RENOVERING

Se föreningens stadgar.

ANDRAHANDSUTHYRNING

Andrahandsuthyrning kräver alltid styrelsens godkännande. Uthyrning i kortare perioder (exempelvis via AirBnB) är inte tillåtet.

BYGGLOV FÖR BALKONG

Det finns inget generellt bygglov för balkonger.

RADONMÄTNING

Se: www.stockholm.se/Fristaende-webbplatser/E-tjanster/Radonmatning/

ENERGIDEKLARATION

Energideklaration för respektive fastighet:
Lundagatan 46-48
Lundagatan 48 a-b
Lundagatan 50-52

OVK 2019

Besiktningsprotokoll OVK 2019-12-20

STADGAR & TRIVSELREGLER

Stadgar

Trivselregler

ÅRSREDOVISNING

Årsredovisning 2020

ÅRSSTÄMMA

Protokoll årsstämma 2021

TEKNISK & EKONOMISK FÖRVALTNING

Föreningen köper all förvaltning av externa leverantörer. Ekonomisk förvaltare är MBF – samtliga dokument (överlåtelse, ansökan medlemskap, pantsättning, m.m.) ska skickas dit.

HANDLÄGGNINGSTID VID ÖVERLÅTELSE

Ca 4 veckor. Observera att vår ekonomiska förvaltare MBF har stängt ett antal veckor varje sommar.

KREDITUPPLYSNING

Föreningen tar alltid kreditupplysning på blivande medlemmar.

ÖVERLÅTELSEAVGIFT & PANTSÄTTNINGSAVGIFT

Överlåtelse samt pantsättningsavgift tas alltid ut till det maximala belopp som anges i föreningens stadgar.

BESIKTNING VID ÖVERLÅTELSE

Vid överlåtelser genomför föreningen en besiktning utan kostnad för medlem. Denna besiktning ska göras innan ny medlem godkänns. För besiktning kontaktar lägenhetsinnehavaren föreningens fastighetsförvaltare som sedan meddelar föreningen när besiktningen är genomförd.

RENOVERINGAR

2002

 • Stammarna byttes, elstammar drogs om, fasaden putsades och taket byttes

2011

 • Föreningens gård renoverades
 • Samtliga maskiner i tvättstugan byttes
 • Ommålning av samtliga fönster samt åtgärdat tätningslister

2015

 • Vädringsbalkonger renoverades
 • Injustering av värmesystem samt byte av stamventiler
 • En vattenskada på fasaden vid skorstenen (port 52) åtgärdade
 • Bauer-filter installerades på tappvatten och värmesystem

2016

 • Ommålning trapphus samt installation av ny belysning
 • OVK besiktning och åtgärder (pågående)
 • Renovering av dörrar till vädringsbalkonger

2017

 • Renovering av källarutrymmen
 • Renovering av föreningslokal
 • Nya kodlås till trapphus.
 • Delar av fasader renoverades
 • Dränering och dagvatten baksida av 50-52.
 • Ny plantering

2018

 • Målning av källare
 • Nya förråd på vinden 46-48 och 50-52
 • Målning staket och källarutrymmen
 • Påbörjad ombyggnation av lokal till 2 st lägenheter

2019

 • Energideklaration genomförd
 • Rengöring och justering av ventilation
 • OVK genomförd
 • Lokal ombyggd till två bostadsrätter

2020

 • Målning; Grovsoprum, barnvagnsrum och tvättstugor
 • Service takfläkt Port 48 A och B
 • Renoverat avlopp Port 48 A

2021

 • Gemensam el för alla lägenheter och lokaler
 • Renoverat lek- och grillplats
 • Renovering av fönster

Kommande. planerade renoveringar finns i föreningens underhållsplan.

FACEBOOK

www.facebook.com/groups/1017563358267140

ÖVRIGT

Föreningen har röstat genom ett rökförbud på vädringsbalkongerna (enligt uppgift från styrelse 2017-07-24)

EKONOMI OCH AVGIFTER

Föreningens ekonomi presenteras i årsredovisningen.

Föreningens belåningsgrad för bostadsrättsytorna är 470kr/m2 (december 2021).

Ingen planerad höjning av avgifter f.n.