Skötsel och jour

SKÖTSEL AV EKONOMI OCH ADMINISTRATION

Styrelsen har det slutliga ansvaret för ekonomi och administration. Av praktiska skäl är det dagliga arbetet delegerat till en professionell fastighetsförvaltare. Vår förvaltare heter Mälardalens Bostadsrättsförvaltning (www.mbf.se). MBF sköter vår bokföring, hyres-/avgiftsavisering och övriga ekonomiska frågor. Likaså sköter MBF all administration vid köp och försäljning av lägenheter, pantsättningar och registrering av panter samt kontraktsskrivande för hyreslägenheter i föreningen.

SKÖTSEL AV FASTIGHETER OCH LÄGENHETER

Ansvaret för skötsel och underhåll av fastigheterna delas upp i två huvudområden, föreningens ansvar och den enskilde boendes ansvar. Du kan läsa mer om detta i våra trivselregler.

För vår fastighetsskötsel har vi anlitat en firma som heter Jensen Drift och Underhåll AB.

FELANMÄLAN & JOUR (även tvättstugor)

Jensen Drift och Underhåll AB
Felanmälan via webbformulär: https://www.jensendrift.se/felanmalan/

Telefon: 08-560 502 19
Telefontid: helgfria vardagar kl. 07–11, 12–16
Övrig tid, endast vid nödfall, ring jouren (på samma nummer). Tänk på att du som ringer jouren är betalningsansvarig.

STÄDNING

För vår städning har vi anlitat en firma som heter Städbolag Ett.