Hoppa till innehåll

Om föreningen – för boende och mäklare

Mäklare och andra intresserade, här finner du grundläggande information om föreningen. Om du behöver ytterligare information ber vi dig kontakta styrelsen via e-post: info@gnejsen2.se.
Räkna med en veckas svarstid vid enklare frågor och minst en månad för ärenden som kräver beslut vid styrelsemöte (till exempel andrahandsuthyrning, överlåtelser och liknande).

Skriftlig kommunikation till styrelsen sker till:

Brf Gnejsen 2
Lundagatan 50
117 27 STOCKHOLM

Fakta om föreningen

 • Föreningen är en äkta bostadsrättsförening.
 • Föreningen äger marken.
 • Föreningen består av tre hus fördelat på två fastigheter:
  Gnejsen 2. Lundagatan 46–52. Byggår 1932.
  Gnejsen 6, Lundagatan 48 A&B. Byggår 1936.
 • Totalt består föreningen av 169 lägenheter varav tre upplåtes med hyresrätt. Två av lägenheterna, tidigare hyresrätter, används som gästlägenheter för föreningens medlemmar.
 • Föreningen har 15 lokaler.
 • I föreningens lokaler bedrivs verksamheter som omfattar bland annat väskaffär/verkstad, krukmakeri, annan konstverksamhet och kontorsverksamhet.

Ekonomi, stadgar och regler

Om bostäderna

 • Delat ägande är tillåtet om minsta ägarandel är 10 % eller större.
 • Juridiska personer godkänns inte som medlemmar.
 • Till varje lägenhet hör ett förråd.
 • Gällande ombyggnation/renovering, se föreningens stadgar.
 • Det finns inget generellt bygglov för balkonger.
 • Andrahandsuthyrning kräver alltid styrelsens godkännande. Uthyrning i kortare perioder (exempelvis via AirBnB) är inte tillåtet.

Nya medlemmar och överlåtelser

 • Föreningen tar alltid kreditupplysning på blivande medlemmar.
 • Handläggningstid vid överlåtelse är ca 4 veckor. Observera att vår ekonomiska förvaltare MBF har stängt ett antal veckor varje sommar.
 • Överlåtelse samt pantsättningsavgift tas alltid ut till det maximala belopp som anges i föreningens stadgar.
 • Föreningen köper all förvaltning av externa leverantörer. Ekonomisk förvaltare är MBF – samtliga dokument (överlåtelse, ansökan medlemskap, pantsättning, m.m.) ska skickas dit.
 • Vid överlåtelser genomför föreningen en besiktning utan kostnad för medlem. Denna besiktning ska göras innan ny medlem godkänns. Obs! Lägenhetsinnehavaren ansvarar själv för att kontakta föreningens fastighetsförvaltare, Jensen, för besiktningen. De meddelar sedan föreningen när den är genomförd.

Gemensamma tjänster

 • Alla lägenheter är anslutna till bredband via Ownit med hastigheten 1000/1000 Mbit/s. Lägenhetsinnehavare står själva för router och kan välja fritt. Efter att ny router kopplas in första gången tar det cirka ett dygn innan internet blir tillgängligt. En obligatorisk tilläggsavgift på 100 kr läggs på månadsavgiften för tjänsten. Vid avflytt behöver du inte säga upp bredbandsabonnemanget.
 • Föreningen är ansluten till kabelnät med Comhem som leverantör och deras basutbud för TV ingår i avgiften.
 • Kostnad för vatten och värme ingår i avgiften.
 • Föreningen har ett gemensamt elavtal för alla boende och lokaler i husen. I korthet betyder det att föreningen står för alla elabonnemang och varje lägenhet/lokal betalar för den egna förbrukningen. När nya lägenhetsinnehavare/hyresgäster flyttar in behöver man inte göra en flyttanmälan till elnätsbolag utan ansluts automatiskt till föreningens elavtal. I och med att föreningen köper in el till alla lägenheter/lokaler får vi ett mycket förmånligt elpris.
  Medlemmar debiteras en fast avgift på 75 kr/månad som betalas kvartalsvis i förskott och en rörlig kostnad (själva elförbrukningen) som betalas kvartalsvis i efterskott. Kostnaden läggs på samma avi som avgiften/hyran.
  Exempel: i januari skickas avi för förbrukad el i september, oktober och november samt fast avgift (75 kr/månad) för januari, februari och mars.

Gemensamma utrymmen

 • Cykelrum finns i källaren i hus 50-52. Det finns även en cykelparkering under tak bakom hus 50-52.
 • Barnvagnsrum finns i källaren i hus 50-52, ytterligare ett barnvagnsrum finns i källaren i hus 46-48.
 • Fixarrum/hobbyrum finns i källaren i hus 46-48.
 • Medlemmar kan hyra en föreningslokal för ca 30 personer, som finns i källaren i hus 50-52. Läs mer under medlemsservice.
 • Medlemmar kan hyra våra gästlägenheter, en med sovplats för 3 personer och en med sovplats för 5 personer. Läs mer under medlemsservice.
 • Tvättstuga finns i varje hus. En grovtvättstuga finns i hus 50-52. En drop-in tvättstuga finns i hus 46-48.
 • Miljöstation finns i källaren i hus 46-48. I miljöstationen kan man slänga glas, plast, kartong, elektronik, tidningar med mera (ej vitvaror, byggavfall, möbler och kemiskt avfall).
 • Hushållssopor och matavfall sorteras och kastas i sophusen som finns placerade utanför bommen bakom hus 46-48.

Övrigt

Renoveringar och underhållsarbete

Föreningen har en underhållsplan samt medel reserverade för underhåll.
Större renoveringar och arbeten som påverkar budget eller medför allvarliga störningar kommer att annonseras här.

 • Under hösten 2023 påbörjas renovering av portarna (normalt underhåll, störningar kan förekomma).
2024
 • Nya sopkärl för matavfall tas i bruk.
2023
 • Nya rabatter på gården, västsidan bakom hus 50 (planteras våren 2024).
 • Nya cykelstolpar installerade vid gaveln till hus 48.
 • Ytterligare en gästlägenhet tillgänglig för medlemmar (tidigare hyresrätt).
2022
 • Spolning av stammar.
 • Gästlägenhet tillgänglig för medlemmar (tidigare hyresrätt).
2021
 • Gemensam el för alla lägenheter och lokaler.
 • Renovering av lek- och grillplats.
 • Renovering av fönster.
2020
 • Målning; Grovsoprum, barnvagnsrum och tvättstugor.
 • Service takfläkt Port 48 A och B.
 • Renoverat avlopp Port 48 A.
2019
 • Energideklaration genomförd.
 • Rengöring och justering av ventilation.
 • OVK genomförd.
 • Lokal ombyggd till två bostadsrätter.
 • 1 hyresrätt ombildad till bostadsrätt.
2018
 • Målning av källare.
 • Nya förråd på vinden 46-48 och 50-52.
 • Målning staket och källarutrymmen.
 • Påbörjad ombyggnation av lokal till 2 st lägenheter.
2017
 • Renovering av källarutrymmen.
 • Renovering av föreningslokal.
 • Nya kodlås till trapphus.
 • Delar av fasader renoverades.
 • Dränering av dagvatten baksida av 50-52.
 • Ny plantering.
2016
 • Ommålning trapphus samt installation av ny belysning.
 • OVK besiktning och åtgärder.
 • Renovering av dörrar till vädringsbalkonger.
2015
 • Vädringsbalkonger renoverades.
 • Injustering av värmesystem samt byte av stamventiler.
 • En vattenskada på fasaden vid skorstenen (port 52) åtgärdade.
 • Bauer-filter installerades på tappvatten och värmesystem.
2011
 • Föreningens gård renoverades.
 • Samtliga maskiner i tvättstugan byttes.
 • Ommålning av samtliga fönster samt åtgärdat tätningslister.
2002
 • Stammarna byttes, elstammar drogs om.
 • Fasaden putsades och taket byttes.