Hoppa till innehåll

Välkommen!

Oavsett om du är alldeles nyinflyttad, en medlem sedan länge, eller kanske bara surfar förbi som spekulant på en bostadsrätt här på Skinnarviksberget, så hoppas vi att du kommer att finna vår hemsida användbar.

Mäklare, se sektionen “Om föreningen

Bakgrund och historik

Wilhelm Govenius var en filantrop som i början på 1900-talet bildade en stiftelse för att hjälpa ensamma mödrar till ett drägligt boende. Stiftelsen byggde ett flertal fastigheter anpassade till ensamstående mödrar, bland annat de hus som vår bostadsrättsförening nu äger. Enligt stiftelsens ursprungliga intentioner och stadgar, hyrdes lägenheterna ut till självkostnadspris +8%.

År 2000 påbörjade stiftelsen en totalrenovering av fastigheterna som blev klar strax före årsskiftet 2002. Ungefär samtidigt sålde stiftelsen fastigheterna till Svenska Bostäder. Bostadsrättsföreningen som redan var bildad, utnyttjade sin förköpsrätt och den 1:a april 2003 övertog Brf Gnejsen 2 fastigheterna.

Fakta

Vår förening består av tre hus fördelat på två fastigheter.
Gnejsen 2 är husen 46 – 52. Dessa byggdes 1932.
Gnejsen 6 är huset 48 A&B. Byggår är 1936.

Totalt är det 169 lägenheter (varav 3 hyresrätter och 2 övernattningslägenheter för medlemmar) och 15 lokaler.

Läs gärna våra trivselregler (under dokument och länkar i menyn), där finner du mycket användbart om vårt boende.

Hur drivs en bostadsrättsförening?

Medlemmarna i föreningen utser gemensamt en styrelse. Styrelsens uppgift är att ta hand om den löpande förvaltningen av föreningen och verkställa de beslut som styrelsen eller föreningsstämman fattar samt våra lagar kräver. I den löpande förvaltningen ingår också ordningsfrågor och dess efterlevnad. Detta innebär att styrelsen har det juridiska ansvaret för skötseln av fastigheterna.

Styrelsen består av minst tre och högst fem ledamöter samt minst en och högst tre suppleanter. Styrelseledamot väljs på ordinarie föreningsstämma för två år i taget. Växelvis avgång ska tillämpas. Suppleant väljs på ordinarie föreningsstämma för ett år i sänder.

Styrelsen ska företräda föreningen och ansvara för att föreningens organisation, ekonomi och andra angelägenheter sköts på ett tillfredsställande sätt.

Kontakt

Vi har försökt samla ihop det viktigaste här. Sajten är tänkt att vara levande, så kom gärna med tips och förslag på saker som du vill ha med.

Du når styrelsen på info@gnejsen2.se. Det går också bra att lämna meddelanden i brevlådan i port 50.

Facebook

www.facebook.com/groups/1017563358267140
(enbart för medlemmar)

Med hälsningar från styrelsen