Hoppa till innehåll

Skötsel och jour

Ansvaret för skötsel och underhåll av fastigheterna delas upp i två huvudområden, föreningens ansvar och den enskilde boendes ansvar. Du kan läsa mer om detta i våra trivselregler. Läs även våra tips för hur du tar hand om din bostad.

För vår fastighetsskötsel har vi anlitat Jensen Drift och Underhåll AB.

Felanmälan och jour (även tvättstugor)

Jensen Drift och Underhåll AB
Felanmälan via webbformulär: jensendrift.se/felanmalan

Telefon: 08-560 502 19
Telefontid: helgfria vardagar kl. 07–11, 12–16
Övrig tid, endast vid nödfall, ring jouren (på samma nummer). Tänk på att du som ringer jouren är betalningsansvarig om det inte är fara för akut skada på fastigheten/våra gemensamma utrymmen. 

Anlitar du Jensen för åtgärder i din bostad som inte faller under föreningens ansvar betalar du själv för arbetet. Vem som ansvarar för vad hittar du i Trivselreglerna, under Dokument och länkar.

Skötsel av ekonomi och administration

Styrelsen har det slutliga ansvaret för ekonomi och administration. Av praktiska skäl är det dagliga arbetet delegerat till en professionell fastighetsförvaltare. Vår förvaltare heter Mälardalens Bostadsrättsförvaltning (www.mbf.se).

MBF sköter vår bokföring, hyres-/avgiftsavisering och övriga ekonomiska frågor. Likaså sköter MBF all administration vid köp och försäljning av lägenheter, pantsättningar och registrering av panter samt kontraktsskrivande för hyreslägenheter i föreningen.

Frågor om hyresavier, överlåtelser, pantsättningar och liknande

Fyll i formuläret på MBFs hemsida eller använd kontaktuppgifterna du hittar där: mbf.se/kontakta-oss

Städning

För städning av gemensamma utrymmen har vi anlitat Städbolag Ett. Trapphus, tvättstugor och toaletter i källare städas två gånger i veckan. Föreningslokal och gästlägenhet städas kvartalsvis (och förstås av medlem som bokar). Vid synpunkter på städningen, kontakta styrelsen. 

Internetleverantör

Vi har fiber och internet via Ownit. Vid problem, börja med att se driftstatus på deras webbplats.

Gemensam el

Vid frågor om din avi, kontakta MBF (se kontaktuppgifter ovan).
Vid strömavbrott, börja med att se Ellevios karta över pågående strömavbrott innan du felanmäler till Jensen eller styrelsen.