Hoppa till innehåll

Detta gäller vid upplåtelse i andra hand (andrahandsuthyrning)

Läs noga igenom instruktionerna så underlättar du både för dig själv och för styrelsen. Ansökan skall komma in i god tid innan uthyrning. Styrelsen tar beslut på styrelsemöte som normalt hålls en gång i månaden, under sommaren kan det vara längre mellan mötena. Räkna alltid med två månader för handläggning.  

 • För samtycke till andrahandsupplåtelse av bostadsrättslägenhet skall medlem söka tillstånd hos föreningens styrelse. I de fall styrelsen inte beviljar tillstånd för andrahandsupplåtelse kan tillstånd sökas hos Hyresnämnden.
 • Andrahandsupplåtelse medges endast till fysisk person. Upplåtelse till juridisk person medges inte. 
 • Vi godkänner uthyrning ett år i taget och max 3 år sammanlagt (inom en rimlig period, om det har gått tio år sedan du hyrde ut sist kan vi godkänna en ny period), i enlighet med hyresnämndens praxis.
 • Vi godkänner uthyrning och hyresgäst samtidigt för att undvika dubbel handläggning. 
 • Redan godkänd uthyrning kan avslutas i förtid men inte skjutas på framtiden. Andrahandsupplåtelsen kan tidigast avbrytas efter en hel kalendermånad och vi behöver en månad för handläggning (alltså totalt upp till två månader). 
 • Har du avslutat du din uthyrning i förtid skickar du in en ny ansökan enligt nedan om du vill återuppta den igen. 

Så här gör du för att ansöka om andrahandsuthyrning

 1. Ladda ner ansökan,
  – Du måste ange vem som ska hyra bostaden under perioden.
  – Samtliga ägare till bostadsrättslägenheten skall skriva under ansökan. 
 2. Skicka ifyllt dokument med digital signatur till info@gnejsen2.se, alternativt, skriv ut och lägg i styrelsens postlåda i port 50.
  Obs! Om du skriver ut behöver vi 3 exemplar (ett till MBF, ett som du får tillbaka och ett som vi själva sparar).
 3. Om du ska bo utomlands behövs även en fullmakt utställd på en person i närheten som vi eller vår förvaltare kan kontakta om det behövs. Ladda ner fullmakt.

Var ute i god tid, handläggningen tar två månader. 

Avgifter i samband med andrahandsuthyrning

 • Vid godkänd uthyrning tar föreningen ut en avgift på 10% av ett prisbasbelopp per år av ägaren. Denna avgift fördelas per månad och debiteras på avgiftsavin från MBF.

Godkända skäl för uthyrning

Styrelsen tillämpar hyresnämndens praxis vid sin bedömning om medgivande för upplåtelse i andra hand skall lämnas eller inte. Det skäl som anges i ansökan är direkt avgörande för om styrelsen kommer att ge sitt medgivande till andrahandsupplåtelsen. 

Exempel på skäl där hyresnämnden har beviljat andrahandsupplåtelser är:

 • Samboförhållande
  Provboende i ett samboförhållande utgör skäl om det blivande samboparet inte har bott tillsammans tidigare.
 • Tillfälligt arbete eller studier på annan ort
  För att tillfälligt arbete eller studier ska utgöra skäl för andrahandsupplåtelse bör orten för arbete eller studier ligga längre bort än vad som anses som normalt pendlingsavstånd. Detta innebär ett avstånd på mer än tio mil och en restid enkel väg som överstiger 90 minuter.
 • Längre utlandsvistelse
  En längre utlandsvistelse kan utgöra skäl för upplåtelse i andra hand. Ju kortare resan är, desto mindre väger vistelsen som skäl för andrahandsuthyrning.
 • Ålder eller sjukdom 
  Ålder eller sjukdom kan utgöra skäl om det är frågan om en tillfällig sjukhusvistelse eller boende på annan vårdinrättning.
 • Särskilda familjeförhållanden
  Andrahandsupplåtelse till familjemedlemmar eller närstående av olika anledningar kan bedömas som ett giltigt skäl. Även situationer där medlemmen behöver vårda anhörig i dennes hem kan accepteras.