Dokument och länkar

DOKUMENT

Ventilation och fläktar, Gnejsen2

Besiktningsprotokoll OVK 2019-12-20

Stadgar

Årsredovisning 2019

Trivselregler

Ansökan om andrahandsuthyrning

Riktlinjer för andrahandsupplåtelse i Brf Gnejsen 2, 2019

Kortinfo

Energideklaration Lundagatan 46-48

Energideklaration Lundagatan 48a-b

Energideklaration Lundagatan 50-52

Protokoll Årsstämma 2020

Bilaga Årsstämma 2020 – Motioner

LÄNKAR

Facebookgrupp

www.mbf.se

www.sbc.se

www.bobattre.se

www.energiradgivningen.se

www.bostadsratterna.se