Dokument och länkar


DOKUMENT

Ansökan om andrahandsuthyrning

Besiktningsprotokoll OVK 2019-12-20

Energideklaration Lundagatan 46-48

Energideklaration Lundagatan 48a-b

Energideklaration Lundagatan 50-52

Kortinfo

Nyckelkopiering

Riktlinjer för andrahandsupplåtelse i Brf Gnejsen 2, 2019

Stadgar

Trivselregler

Ventilation och fläktar, Gnejsen2

Protokoll från årsstämma samt årsredovisning finns på fliken ”Information till mäklare” 

LÄNKAR

Föreningens Facebookgrupp (ansök om att bli insläppt)

www.mbf.se

www.sbc.se

www.bobattre.se

www.energiradgivningen.se

www.bostadsratterna.se